Retourneren en Garantie

Bent u niet tevreden over uw artikelen of wilt u om een andere reden retourneren? Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen om daarover te beslissen. Nadat u uw retour bij ons heeft heeft aangemeld, heeft uw vervolgens 14 dagen de tijd om uw bestelling naar Superfoodstore.nl te verzenden. Neem de volgende stappen voor een vlekkeloze afhandeling. 

1. Service@superfoodstore.nl

Stuur een e-mail naar onze klantenservice met de artikelen die u wilt retourneren inclusief uw rekeningnummer en de tenaamstelling van uw rekening. Stuur deze e-mail naar service@superfoodstore.nl

2. Retourformulier

Wij vragen u om onderstaand retourformulier in te vullen. Gelieve dit formulier mee te sturen met de te retourneren artikelen.
Retourformulier (mee te sturen met het pakket)Retourformulier (mee te sturen met het pakket)

3. Kosten retourzending en bericht ontvangst 

De kosten voor een retourzending bedragen € 4,95. Deze worden ingehouden bij de terugbetaling. We storten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van uw retour het aankoopbedrag terug op de rekening waarmee is betaald. Zodra we uw retour hebben ontvangen ontvangt u daarvan per e-mail een notificatie. 

Wettelijke garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (klik hier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Terugbetaling

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres is:
Superfoodstore.nl
T.a.v. retouren o.v.v. uw ordernummer
Hesselinks Es 11
7271LB Borculo

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn o.a. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Zie voor deze en andere uitsluitingen ook de Algemene voorwaarden.