Disclaimer

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Superfoodstore.nl
Hugo de Grootstraat 80
6522 DJ Nijmegen

Telefoon 024-6793005 (maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 21:00 uur)
E-mailadres: info@superfoodstore.nl
KvK-nummer: 64599604
BTW-identificatienummer: NL189881987B02


Artikel 2 - Algemene informatie
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen, dossiers en productinformatie. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.


Artikel 3 - Persoonlijke adviezen
Wij kunnen geen medische adviezen geven per email of telefoon. U zult altijd worden doorverwezen naar uw huisarts, of organisatie die u wel kan adviseren. Alle informatie op Superfoodstore.nl is voor informatieve en educatieve doeleinden. Ze dienen niet geïnterpreteerd te worden als een persoonlijk medisch advies. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met een arts of zorgverlener. Onze websites zijn niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangen in geen geval een medisch consult.


Artikel 4 – Beweringen en meningen.

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies, het forum en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider.


Artikel 5 - Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van onze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bovenstaande ondernemer. Alle foto’s en productomschrijvingen op onze websites zijn eigendom van bovenstaande ondernemer of is toestemming verleend door de eigenaar. ©


Artikel 6 - Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactgegevens.


Accept

Foto's en teksten zijn onder voorbehoud | Wanneer je gebruikt maakt van deze site, accepteer je onze algemene voorwaarden en Cookie beleid. Copyright © 2010 - 2020
Alle prijzen zijn inclusief BTW