Disclaimer

Inhoud

De informatie die door Superfoodstore.nl wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Mag ik informatie, afbeeldingen van de producten of algemene teksten gebruiken?

De foto's, productbeschrijvingen en teksten zijn voor het exclusieve gebruik van superfoodstore.nl gemaakt en dus auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van superfoodstore.nl is het gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, niet toegestaan.

Als u de foto's zonder schriftelijke toestemming van Superfoodstore.nl toch gebruikt, verbeurt u jegens Superfoodstore.nl zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Superfoodstore.nl enige schade aannemelijk behoeft te maken € 500 per foto, per productbeschrijving of per gebruikte tekst vermeerderd met de volledige door Superfoodstore.nl te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto of foto's op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Superfoodstore.nl zal in deze haar rechten handhaven.