Vandaag voor 21:00 besteld, morgen in huis
Thuiswinkel Waarborg
uit 14571 beoordelingen

Vapona Anti mieren poeder 150 gram

  • Merk: Vapona
  • Artikelcode: 2426699
  • EAN: 5410091753740
6,99
6,85
Op voorraad: 25+ stuks
Vanavond besteld, woensdag in huis
Stuur een berichtje bij nieuwe voorraad!
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven
Thuiswinkel gecertificeerd
Bestel nu - Betaal achteraf
Gratis verzending vanaf € 75,-
9.5 uit 14.571 reviews

Productomschrijving

Vapona Anti mieren poeder
Biocide PT18 NL-0018424-0000

Insecticide voor de bestrijding en beheersing van mieren. Niet voor de bestrijding en beheersing van tropische mieren. Breed publiek (niet professioneel). Gebruik buiten, rondom huizen.

Claims
Bestrijdt mieren en hun nest.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Breng het product aan door de fles om te keren.
Niet in de fles knijpen.
Strooi het product rechtstreeks in de ingang van het nest en/of in de naden en kieren waar mieren te zien zijn.
Als de mieren via meerdere openingen het nest in- en uitgaan, moeten al deze openingen behandeld worden. Dit doet u door een maximumhoeveelheid van 2g poeder (wat overeenkomt met 3 strooibewegingen) gelijkmatig te verdelen over alle ingangen van het nest. Herhaal de aanbrengprocedure eenmalig als de mieren na 2-3 weken nog niet bestreden zijn. Voor de bestrijding van omvangrijke, wijdverbreide plagen met insecten en/of de bestrijding van gevaarlijke insecten moet een professionele ongediertebestrijder worden ingeschakeld. Als het product niet volgens de aanwijzingen op het etiket wordt gebruikt, kunnen insecten resistent worden (waardoor het product na verloop van tijd minder goed werkt). Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.
Het product dient dusdanig te worden aangebracht dat kinderen, huisdieren, voedsel of voer niet met het product in aanraking kunnen komen.

Gebruiksinstructie

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Dosering

Dosering/Gebruik
Voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen.

Bijzondere gevaren:
Eerste hulp: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).
Algemeen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en voor veilige afvoer zorgen.
Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een arts of een antigifcentrum raadplegen.
Bij inslikken: Onmiddellijk een arts of antigifcentrum raadplegen. Mond spoelen. GEEN braken opwekken.
Bij contact met de huid: Was de huid grondig met een ruime hoeveelheid water en zeep. Bel een arts als irritatie optreedt en aanhoudt.
Bij contact met de ogen: houd het oog open en spoel het voorzichtig met langzaam stromend water gedurende 15-20 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga daarna door met het spoelen van het oog. Bel onmiddellijk een antigifcentrum.

Veiligheidsaanbevelingen
Breng het product niet aan onder of vlak bij eetbare planten of op plaatsen waar eetbare planten worden geteeld. Zorg ervoor dat dieren en kinderen niet aanwezig zijn bij het aanbrengen van het product, en de behandelde gebieden niet kunnen betreden. Was na gebruik de handen en blootgestelde huid. Breng het product niet aan als er regen wordt verwacht in de komende 24 uur. Bij gebruik rondom gebouwen niet aanbrengen aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor tegenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnenkomen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater. Niet aanbrengen in de buurt van vijvers of andere oppervlaktewateren. Er kan gevoeligheid van de huid optreden, zoals een branderig of prikkend gevoel in het gezicht en de slijmvliezen. Dit gevoel veroorzaakt echter geen letsel en is overgaand van aard (max 24 uur). Bodem, oppervlaktewater of waterlopen niet verontreinigen met het chemisch product of de gebruikte verpakking.

Overige waarschuwingen
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Lege verpakking afvoeren volgens nationale/regionale voorschriften

Overige informatie
Verpakking goed gesloten houden in een droge, koele, veilige en goed geventileerde plaats.
Bewaren in de originele verpakking, vorstvrij bewaren en verwijderd houden van direct zonlicht.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Lege verpakking of ongebruikt product afvoeren naar een depot voor Klein Chemisch Afval volgens nationale/regionale voorschriften.
Het biocide of een verdunde oplossing ervan niet lozen in riool.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Samenstelling

Werkzame stof: Deltamethrin (CAS 52918-63-5) 0,05% w/w

Kenmerken

MerkVapona
EAN5410091753740
Artikelcode2426699
Inhoud150 gram

Ervaringen van anderen